Boyanın Tanımı

Boya, bir yüzey üzerine tatbik edildiğinde dekoratif ve koruyucu bir tabaka oluşturan kimyasal bir malzeme olarak tanımlanır. Bu malzeme belli prensipler dahilinde formüle edilen ve bünyesinde dört esas unsur bulunan kimyevi bir karışımdır:

\r\n
  \r\n
 • \r\n
  Bağlayıcılar
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  Pigmentler ve dolgu malzemeleri
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  Kimyasal Katkılar
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n
  Çözücüler (Solvent + Su)
  \r\n
 • \r\n