TANIM
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikon katkılı, renkli iç ve dış cephe astarıdır. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, aderansı artırır ve boya sarfiyatını azaltır. Renkli olması nedeni ile üzerine uygulanan son kat boyaların örtücülüğünü ve renklerinin canlılığını arttırır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Mineral esaslı yüzeylerde, daha önce su bazlı boya ile boyanmış, rengini kaybetmiş, kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı iç ve dış cephe yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Parlaklık : Mat
Yoğunluk : 1,50 ± 0,05 g/ml

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere dört hafta kuruması için zaman verilmelidir. Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +50C ile +300C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Bol  esintili ve direkt günefl ışığı altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Uygulama, fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile tek kat olarak uygulanır. Uygulama öncesinde dişli ve gevşek sıva taneciklerinin raspa ile yüzeyden alınması önerilir.

İNCELTME ORANI:
Fırça ve rulo ile uygulamalarda, en çok %10 oranında, püskürtme ile uygulamalarda, en çok %5 oranında su ile inceltilerek tek kat olarak uygulanır.

KURUMA SÜRESİ (200C, HR:%65)
Son kat boya uygulaması : 6 saat

SARFİYAT
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta  135 - 220  gr/m2 arasındadır. 1 kg ile tek katta 4,5-7 m2 yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.

AMBALAJ
20 Kg, 3,5 Kg

TEHLİKE UYARILARI
R 43 Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

GÜVENLİK UYARILARI
S 2   Çocukların eline geçmemelidir.
S 23 Buharı teneffüs etmeyiniz.
S 24 Cilde temas etmesini önleyiniz.
S 37 Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
S 46 Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.
S 56 Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.